Vrátenie tovaru

Výmena a vrátenie tovaru
 

VRÁTENIE TOVARU:
V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od nákupu tovaru spolu s originál dokladom alebo jeho kópiou o kúpe doručený predávajúcemu. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal tovar spať prodstredníctvom doporučenej zásielky a poistený. Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v porušenom stave je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar, poškodený tovar a pod.). Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy môže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie vyplnením a zaslaním formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy na email: info@divamoda.sk


POSTUP:

1.) Informujte nás o vrátení tovaru správou na FB, emailom alebo telefonicky. 
2.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia.
3.) Priložte formulár (ktorý stiahnete tu) o odstúpení od kúpnej zmluvy tovaru, kde uvediete:
   - Vaše meno, adresu a telefónne číslo,
   - číslo faktúry
   - Váš podpis a dátum.

   - číslo účtu - ak si prajete vrátiť peniaze bankovým prevodom
   - v prípade, že si prajete vrátiť peniaze späť formou poštovej poukážky, od sumy vrateného tovaru odpočítaváme poplatok slovenskej pošty a to:
Vrátená suma nepresahuje 30 EUR - Poplatok na Slovenskej pošte = 1 EUR.
Vrátená suma presahuje 30 EUR - Poplatok na Slovenskej pošte = 1,20 EUR.)
4.) Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe alebo jeho kópiu.
5.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.
6.) Adresa pre doručenie :
Divamoda
ul. 26 novembra 1510/3
066 01 Humenné

V prípade, že si zákazník objedná tovar v hodnote vyššej ako je 80 EUR, kedy mu nebude účtované poštovné, ak následne objednávku čiastočne vráti a hodnota zvyšnej časti objednávky už nebude presahovať sumu 80 EUR, bude zákazníkovi účtované aj poštovné podľa našich obchodných podmienok. Suma za poštovné bude odrátaná od sumy na vrátenie.


POZOR:  Peniaze Vám budú vrátené za podmienky, že ste tovar nepoužívali! Ak budú na tovare zistené zjavné znaky nosenia (napr. zašpinenie make-upom alebo iné znečistenie, rôzne vône napr. parfém, cigaretový dym a iné..) Tovar Vám obratom odošleme spät na Vašu adresu na dobierku vo výške 3€!  Po preskúmaní neporušenosti tovaru Vám bude suma za tovar vrátená na Váš bankový účet alebo formou poukážky.

Prosím, neposielajte tovar na dobierku ! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné.

Prosíme naše ctené zákazníčky aby nám nepísali po faktúrach! Nato slúži formulár na odstúpenie od zmluvy! 

Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť celú sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, avšak bežne vybavujeme vrátenie platieb v dobe kratšej ako 14 dní prevodom na váš bankový účet alebo formou poukážky. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim alebo ak bol tovar zasielaný do zahraničia so zvýšenou tarifou poštovného. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 

VÝMENA TOVARU:

POSTUP:

1.) Informujte nás o vrátení tovaru správou na FB, emailom alebo telefonicky. 
2.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 14 dní od doručenia.
3.) Priložte list, kde uvediete: (stiahnete tu)
   - Vaše meno, adresu a telefónne číslo,
   - názov produktu, ktorý zasielate na výmenu a taktiež názov, kód produktu, veľkosť poprípade farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť.
   - číslo faktúry,
   - Váš podpis a dátum.

4.) Späť s tovarom nám zašlite aj kópiu dokladu o kúpe.
5.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale /v pôvodnej krabici, alebo inom pôvodnom balení, tak aby sa pri doručení nepoškodil alebo nezašpinil.
6.) Adresa pre doručenie :

Divamoda
ul. 26 novembra 1510/3
066 01 Humenné
 
Prosíme naše ctené zákazníčky aby nám napísali po faktúrach! Nato slúži formulár na odstúpenie od zmluvy! 
 
POZOR:  Tovar bude výmenený za podmienky, že ste ho nepoužívali! Ak budú na tovare zistené zjavné znaky nosenia (napr. zašpinenie make-upom alebo iné znečistenie, rôzne vône napr. parfém, cigaretový dym a iné..) tovar Vám nevymeníme a zákaznik je povinný uhradiť všetky poštové náklady. Po preskúmaní neporušenosti tovaru bude uskutočnená výmena tovaru. Vymenený tovar Vám bude zaslaný v čo najkratšom možnom termíne na Vašu adresu.

Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. 
Je nutné dodržať hore uvedené základné podmienky.